Cập nhật mã bưu điện Lâm Đồng mới nhất 2020

Mã bưu điện Lâm Đồng là 66000. Hãy tham khảo bài viết sau để cập nhật mã bưu điện Lâm Đồng cho Tp. Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Tp. Bảo Lộc, Cát Tiên, Đạ Tẻh

Cập nhật mã bưu điện Lâm Đồng mới nhất 2020
Cập nhật mã bưu điện Lâm Đồng mới nhất 2020

Xem thêm bài viết: Cập nhật mã bưu điện Đà Lạt mới nhất 2020

Mã bưu điện Lâm Đồng thành phố Đà Lạt

BC. Trung tâm thành phố Đà Lạt 66100
Thành ủy 66101
Hội đồng nhân dân 66102
Ủy ban nhân dân 66103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66104
P. 8 66106
P. 7 66107
P. 6 66108
P. 2 66109
P. 1 66110
P. 9 66111
P. 12 66112
P. 5 66113
X. Tà Nung 66114
P. 4 66115
P. 3 66116
P. 10 66117
P. 11 66118
X. Xuân Thọ 66119
X. Xuân Trường 66120
X. Trạm Hành 66121
BCP. Đà Lạt 66150
BC. KHL Đà Lạt 66151
BC. Phù Đổng Thiên Vương 66152
BC. Phan Đình Phùng 66153
BC. Phan Chu Trinh 66154
BC. Quang Trung 66155
BC. Thái Phiên 66156
BC. Trần Phu 66157
BC. Cầu Đất 66158
BC. Trung tâm hành chính tỉnh 66198
BC. Hệ 1 Lâm Đồng 66199

Mã bưu điện Lâm Đồng huyện Lạc Dương

BC. Trung tâm huyện Lạc Dương 66200
Huyện ủy 66201
Hội đồng nhân dân 66202
Ủy ban nhân dân 66203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66204
TT. Lạc Dương 66206
X. Đạ Sar 66207
X. Lát 66208
X. Đưng K’Nớ 66209
X. Đạ Nhim 66210
X. Đạ Chais 66211
BCP. Lạc Dương 66225

Mã bưu điện Lâm Đồng huyện Đam Rông

BC. Trung tâm huyện Đam Rông 66250
Huyện ủy 66251
Hội đồng nhân dân 66252
Ủy ban nhân dân 66253
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66254
X. Rô Men 66256
X. Đạ M’ Rong 66257
X. Đạ Rsal 66258
X. Liêng Srônh 66259
X. Phi Liêng 66260
X. Đạ K’ Nàng 66261
X. Đạ Tông 66262
X. Đạ Long 66263
BCP. Đam Rông 66275
BC. Đạ Rsal 66276

Mã bưu điện Lâm Đồng huyện Lâm Hà

BC. Trung tâm huyện Lâm Hà 66300
Huyện ủy 66301
Hội đồng nhân dân 66302
Ủy ban nhân dân 66303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66304
TT. Đinh Văn 66306
X. Nam Hà 66307
X. Phi Tô 66308
X. Đạ Đờn 66309
X. Tân Văn 66310
X. Tân Hà 66311
X. Gia Lâm 66312
TT. Nam Ban 66313
X. Đông Thanh 66314
X. Mê Linh 66315
X. Phu Sơn 66316
X. Phuc Thọ 66317
X. Tân Thanh 66318
X. Hoài Đức 66319
X. Liên Hà 66320
X. Đan Phượng 66321
BCP. Lâm Hà 66350
BC. Tân Hà 66351
BC. Nam Ban 66352

Mã bưu điện Lâm Đồng huyện Bảo Lâm

BC. Trung tâm huyện Bảo Lâm 66400
Huyện ủy 66401
Hội đồng nhân dân 66402
Ủy ban nhân dân 66403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66404
TT. Lộc Thắng 66406
X. Lộc Ngãn 66407
X. Lộc Phu 66408
X. Lộc Lâm 66409
X. B’ Lá 66410
X. Lộc Quảng 66411
X. Lộc An 66412
X. Lộc Đức 66413
X. Lộc Bảo 66414
X. Lộc Bắc 66415
X. Lộc Tân 66416
X. Lộc Thành 66417
X. Lộc Nam 66418
X. Tân Lạc 66419
BCP. Bảo Lâm 66425
BC. Lộc An 66426

Mã bưu điên Lâm Đồng thành phố Bảo Lộc

BC. Trung tâm thành phố Bảo Lộc 66450
Thành ủy 66451
Hội đồng nhân dân 66452
Ủy ban nhân dân 66453
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66454
P. 1 66456
P. Lộc Phát 66457
P. 2 66458
P. B’lao 66459
P. Lộc Sơn 66460
X. Lộc Nga 66461
X. Lộc Thanh 66462
X. Đạm Bri 66463
P. Lộc Tiến 66464
X. Lộc Châu 66465
X. Đại Lào 66466
BCP. Bảo Lộc 66475
BC. Hà Giang 66476
BC. Lộc Phát 66477
BC. Nguyễn Công Trứ 66478
BC. KCN Lộc Sơn 66479
BC. Lộc Nga 66480
BC. Lộc Tiến 66481
BC. Lôc Châu 66482

Mã bưu điện Lâm Đồng huyện Cát Tiên

BC. Trung tâm huyện Cát Tiên 66500
Huyện ủy 66501
Hội đồng nhân dân 66502
Ủy ban nhân dân 66503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66504
TT. Cát Tiên 66506
X. Mỹ Lâm 66507
X. Nam Ninh 66508
X. Gia Viễn 66509
X. Đức Phổ 66510
X. Quảng Ngãi 66511
X. Tư Nghĩa 66512
X. Tiên Hoàng 66513
X. Đồng Nai Thượng 66514
X. Phước Cát 2 66515
X. Phước Cát 1 66516
BCP. Cát Tiên 66550

Mã bưu điện Lâm Đồng huyện Đạ Tẻh

BC. Trung tâm huyện Đạ Tẻh 66600
Huyện ủy 66601
Hội đồng nhân dân 66602
Ủy ban nhân dân 66603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66604
TT. Đạ Tẻh 66606
X. Đạ Kho 66607
X. Hà Đông 66608
X. Triệu Hải 66609
X. Đạ Pal 66610
X. Quảng Trị 66611
X. Mỹ Đức 66612
X. Quốc Oai 66613
X. An Nhơn 66614
X. Hương Lâm 66615
X. Đạ Lây 66616
BCP. Đạ Tẻh 66625
Xem thêm  Mã bưu điện Gia Lai mới nhất - Chi tiết 2020

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *